Činnosti společnosti 2/2      
 
 
VÝROBA A MONTÁŽ
 • stroje a zařízení pro technologic-ké celky
 • atypické části technologických celků
 • transportní technika
 • zásobníky, dávkovače, vážící technika
 • průmyslové odsávání
 • průmyslové vysávání
 • vzorkovací stanice
 • výroba, úprava a rozvody tlakového vzduchu
STAVEBNÍ TECHNIKA
 • montované ocelové konstrukce
VÝROBNÍ PROGRAM
 • ocelové konstrukce, ocelová sila, ocelové zásobníky
 • dopravní technika (korečkové elevátory, pásové dopravníky, šnekové dopravníky, pneužlaby, skipy, deskové uzávěry, klapkové uzávěry)
 • dávkovače (komorové podavače, šnekové podavače, pásové podavače, klapkové uzávěry)
 • vážící technika (vestavné pásové váhy, pásové vážící podavače, skluzové váhy, zásobníkové váhy, míchání směsí, baličky sypkých hmot a směsí)
 • technologické linky (hydratizační stanice, třídírny, míchárny, vzorkovací stanice)
 • speciální stroje pro manipulaci s balenými materiály (čističky pytlů, mačkače pytlů, stohovače)
 • speciální stroje pro manipulaci se sypkými hmotami (plnící hubice pro cisterny, plnící hubice pro otevřené vagóny, mechanické obslužné plošiny, dělící klapky)
 • prvky pro průmyslové odsávání
 • prvky pro průmyslové vysávání
 • vzorkovače
 • hladinoznaky
Copyright (c) 2002 EIO s. r. o.