Profil společnosti      
Společnost TRIGONA s. r. o. byla založena v roce 1996 skupinou specialistů v oblasti projekční, inženýrské a dodavatelské činnosti.
 
Naše společnost TRIGONA s.r.o. je firma, která se zabývá projekční a konstrukční činností, dodávkami a montážemi strojů i technologických celků a to převážně v oboru výroby stavebních hmot. Spolupracujeme s dalšími specializovanými firmami např. v oborech elektro, měření, vážení, průmyslového odsávání a dalších.
 
Navrhujeme technologická zařízení i vlastní speciální konstrukce a stroje se zaměřením na jejich vysokou užitnou hodnotu. Cílem jsou nízké investiční, energetické a provozní náklady a naopak vysoké požadavky na bezpečnost a hygienu práce a na ochranu životního prostředí. Stejně jako stroje tak i technologické celky zpracováváme zákazníkovi "na míru" dle jeho požadavků a jsme schopni realizovat zakázky "NA KLÍČ".
 
Ve spolupráci s Vámi Vám rádi navrhneme optimální řešení Vašich konkrétních problémů v oblastech dopravy materiálů, skladování, třídění, sítování, vážení, dávkování, míchání vzorkování, balení, expedice, odprašování apod. a zpracujeme Vám cenovou nabídku řešení.
Copyright (c) 2002 EIO s. r. o.